ZAPRASZAM  DO  WSPÓŁPRACY

tel. 605 981 062

email: karol.klimowicz@wp.pl

INVESTKAR Karol Klimowicz

al. Jana Pawła II 59/53

15-704 Białystok

 R E F E R E N C J E

48  605 981 062

 

I N V E S T K A R ,   I N V E S T K A R  S.C.

 

Karol Klimowicz