ZAPRASZAM  DO  WSPÓŁPRACY

tel. 605 981 062

email: karol.klimowicz@wp.pl

INVESTKAR Karol Klimowicz

al. Jana Pawła II 59/53

15-704 Białystok

ATRAKCYJNE   WARUNKI  WSPÓŁPRACY

Oferuję Państwu szeroki zakres usług:

 

 Inspektor nadzoru

 Kierownik budowy

 Inwestor zastępczy/Project Manager

 Doradztwo techniczne

 Świadectwa energetyczne

 Przeglądy okresowe obiektów

 Kompleksowa obsługa inwestycji

 Doświadczenie na obiektach zabytkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48  605 981 062

 

I N V E S T K A R ,   I N V E S T K A R  S.C.

 

Karol Klimowicz