I N W E S T Y C J E   R E A L I Z O W A N E   W   L A T A C H  2015 - 2021

ZAPRASZAM  DO  WSPÓŁPRACY

tel. 605 981 062

email: karol.klimowicz@wp.pl

INVESTKAR Karol Klimowicz

al. Jana Pawła II 59/53

15-704 Białystok

 G A L E R I A 

48  605 981 062

 

I N V E S T K A R ,   I N V E S T K A R  S.C.

 

Karol Klimowicz